תנועת המושבים לרה"מ: יש פתרונות מהירים למצוקת הדיור לזוגות צעירים וסטודנטים. במכתב שנשלח לראש הממשלה ולשר הבינוי והשיכון מציג מזכ"ל תנועת המושבים, מר מאיר צור, מתווה שגובש באגף הקרקעות בתנועה, שנועד לסייע באופן מיידי ובמחירים זולים לפתרון בעיית הדיור בישראל

"לאחרונה אנו עדים לגל המחאות הפוקד את הארץ בעקבות מצוקת הדיור והמחירים המופקעים שנדרשים זוגות צעירים וסטודנטים לשלם הן בעת רכישת דירה והן בשכירות דירה. במיוחד כאשר על הוצאות אלו מתווספות הוצאות לימודים, נסיעות וכלכלה" כתב צור לראש הממשלה והוסיף: "ישנן חלופות שניתן להפעיל מיידית במושבים על מנת להקל את מצוקת הדיור הן בפריפריה והן במרכז הארץ".

פתרון מהיר ומיידי שמציעה תנועת המושבים הוא העמדת אלפי מבנים יבילים בחלקות המגורים במושבי מרכז הארץ ובמושבים הסמוכים לערים הגדולות, לטובת סטודנטים וזוגות צעירים.

מבנים אלו יוצבו במושבים לזמן קצוב (10 שנים), ויושכרו במחיר מפוקח. מבנים אלו לא יכללו בזכויות הבניה של חברי המושבים, אלא מיועדים לתת פתרונות דיור מוזלים ומיידים לעשרות אלפי סטודנטים וזוגות צעירים, שאינם מסוגלים לשלם את דמי השכירות הגבוהים הנדרשים מהם בערים.

כמו כן, בשנות ה 90' בעקבות גל העליה ההמוני שנצפה ובעקבותיו מחסור אדיר בדיור לעולים החליט אריק שרון בהוראת שעה לאפשר את "המבנים המוסבים" במושבים שבה ניתן היה להסב באופן זמני מבנים חקלאיים שאינם בשימוש חקלאי לטובת מגורים לעולים החדשים.

תנועת המושבים טוענת כי ניתן לחדש את הוראת השעה הזו (שתוקפה פג ב 2004 ) ובכך ליצור אלפי יחידות דיור במושבים הסמוכים לערים הגדולות ובהן מוסדות אקדמיים לשכירות עבור הסטודנטים ולייצר פחות לחץ בתוך הערים, "פתרון זה משתלב עם הפחתת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית לסטודנטים" נכתב בפנייה לרה"מ.

עוד נכתב כי ישנם מושבים הסמוכים לערים הגדולות שבהן ישנם מוסדות אקדמאיים וניתן לבנות בשטחי המושב מעונות לסטודנטים על בסיס החלטה 949 המאפשרת מיזם מסחרי ותעשייתי בחלקות החקלאיות במושב, במידה והמינהל יאפשר בניית מעונות על בסיס החלטה זו ובמחיר נמוך לקרקע.

מהתנועה נמסר כי מדובר בפוטנציאל לפתרון ראוי וזמין לסטודנטים רבים אשר משוועים לפתרון מצוקתם.

עו"ד עמית יפרח, מנהל אגף קרקעות בתנועת המושבים הוסיף כי יישום החלטה 979 שאושרה לאחרונה על ידי בג"צ בצורה מהירה על ידי המינהל תיצור בניה של יחידות דיור נוספות בתוך חלקות המגורים במושבים, וכי מדובר באלפי יחידות דיור שבוודאי יקלו על הלחץ והמצוקה בערים הגדולות במרכז הארץ.

פתרון זה מצריך עדכון של תמ"א 35 על מנת שהמושבים במרכז הארץ יוכלו לבנות את הבית השלישי שכעת תמ"א 35 בשל מגבלת יחידות הדיור לכל מושב הקיימת בה מהווה חסם עיקרי ליישום ההחלטה במרכז הארץ.

זאת ועוד; בשל השינוי שחל בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל (החלטה 1180) בעצם הוקפאה ההרחבה במושבים במרכז הארץ בעיקר בשל ביטול הפטור ממכרז מעל לכמות של 115% של מגרשי הרחבה בכל מושב , במידה ומועצת מקרקעי ישראל תשיב את המצב לתנאי החלטה 959 הדבר יהווה תמריץ למושבים במרכז הארץ לבצע הרחבות נוספות בתחומם, ובכך יתרום הדבר להגדלת היצע הבתים בשוק.

פתרון זה מצריך גם כן עדכון של תמ"א 35 בכל הקשור למגבלת מספר יחידות הדיור המותרות בכל מושב. בכל הקשור להרחבות בפריפריה על המינהל להפחית את שיעורי ההיוון ל 0% גם באזורי עדיפות לאומית א' ו ב' , הפחתה שתביא לתנופת בניה באזורים אלו ותמשוך את האוכלוסייה מאזורי הביקוש לאזורי הספר.

מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור סיכם: " להערכתנו ביישום הצעותינו אלו ניתן בזמן יחסית קצר לייצר כ-50,000 דירות, הן למשפחות צעירות בפריפריה והן לסטודנטים במרכז הארץ. פריסת אלפי משפחות בכל רחבי הארץ".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS