hafgana_kama_smallהיום בצהריים הפגינו עובדי המועצה האזורית בני שמעון יחד עם עובדי עיריית רהט בצומת בית קמה, לאות הזדהות עם השבתת הרשויות ברחבי הארץ. למרות שההפגנה לא נועדה לחסום או להפריע לתנועה בצומת, בשלב מסוים התלהטו הרוחות והמפגינים חסמו את הכביש מצפון לדרום. כעבור מספר דקות, נענו עובדי שתי הרשויות לבקשת מפקד תחנת משטרת רהט, רב פקד אייל אזולאי, וירדו מהכביש

כלים

עובדי הרשויות הניפו שלטים ודגלים תוך כדי שריקת משרוקיות וזכו לקריאות תמיכה מנהגים רבים. בין השלטים שהונפו: שומרים על הבית, פוגעים לנו בחינוך, הקטנת תקציבים = הגדלת ארנונה, הקטנת תקציבים = הגדלת מיסים, תפקיד המדינה לדאוג לתושביה, רשות קורסת = פגיעה בתושבים, רשות איתנה טובה לתושב, ולא לקריסת הרשויו.