מרצ הגישה שורת הצעות חוק ש"יבליטו וילעיגו את הקואליציה המנופחת", כלשון חבריה. בין היוזמות: תיקון לחוק יסוד: הממשלה, הקובע כי מספר שרי הממשלה לא יעלה על מספר חברי הכנסת מהאופוזיציה; הצבעת אי אמון ברוב של 40 ח"כים; שריון מינימום חברים לאופוזיציה בועדות הכנסת

סיעת מרצ הניחה על שולחן הכנסת היום (יום א' 13.05.12) חמש הצעות חוק שחלקן נועד לאפשר פיקוח של הכנסת על הממשלה וחלקן נועד להבליט ולהלעיג את גודלה העצום והמנופח של הקואליציה.

1. תיקון לחוק יסוד הממשלה, הקובע שמספר השרים בממשלה לא יעלה על מספר חברי הכנסת באופוזיציה. כיום מכהנים בממשלת נתניהו 30 שרים (ויש כוונה למנות נוספים) לעומת 26 חברי כנסת בלבד באופוזיציה.

2. תיקון חוק הקובע כי אם הקואליציה מורכבת מיותר משני שליש מחברי הבית (80 ח"כים), הרוב שיידרש על מנת להעביר הצעת אי-אמון יהיה 40 חברי כנסת ולא 60 כפי שהוא כיום.

3. שינוי נוהל "40 חתימות" במסגרתו ניתן לזמן את ראש הממשלה להופיע בפני הכנסת, כך שאם האופוזיציה קטנה מארבעים ח"כים, במקום 40 חתימות, תהיינה דרושות רק חתימותיהם של כל חברי האופוזיציה.

4. שינוי הדרישה לרוב של 50 ח"כים באישור הצעת חוק בעלת משמעות תקציבית (הכרוכה בעלות מעל ל5 מיליון ש"ח בשנה). על פי הצעת מרצ, אם גודל האופוזיציה קטן מ - 50 מנדטים, הרוב הדרוש יעמוד על מספר חברי האופוזיציה.

5. תיקון הקובע כי בכל ועדה מועדות הכנסת, לפחות שליש מהחברים יהיו חברי אופוזיציה, ללא קשר לגודלה. אם אין די חברי כנסת באופוזיציה לאיוש כל הועדות ולשמור על חלק יחסי של שליש, יקטן מספרם הכולל של חברי הועדה על מנת לאפשר זאת. לדוגמה, אם בועדה מסויימת יש רק 2 ח"כים מהאופוזיציה, מספר חברי הועדה יקטן ל - 6 כדי שהח"כים מהאופוזיציה ימנו שליש מחבריה.

יו"ר סיעת מרצ אילן גילאון: "בשנה הקרובה אנחנו מתכוונים למרר את חייה של ממשלת הדיל המסריח המנופחת. ישראל לא תהפוך לרפובליקת בנניהו בעקבות העסקה המצחינה שראש הממשלה רקם יחד עם קדימה. חלק מהחוקים נועדו להבליט את השפל הדמוקרטי שבקואליציה המנופחת והנפוחה וחלקם חיוניים על מנת לאפשר עבודת אופוזיציה תקינה."