"מתוך השרפה הנוראה בכרמל צריך להיאחז בניצוץ שיאיר את החיים וממנו נתחזק ולכן לא צריך לעסוק רק במחדלים, אלא גם לראות את החיים שלאחר השרפה", כך אמרה הגברת מרים פרץ, ששכלה את בניה, סגן אוריאל פרץ ורב-סרן אלירז פרץ

כלים
פרץ דיברה באירוע לציון גבורת המכבים שנערך ע"י המרכז למורשת ישראל במכללה האקדמית נתניה.

הגב' פרץ הוסיפה כי מכל יגון ומשבר נובטים הזרעים של הצמיחה לעתיד טוב יותר. "הכל זה עניין של בחירה ,לאן לקחת את האסון ואני בחרתי בחיים, לראות את הטוב ולא לשקוע באבל".

גב' פרץ הביעה תיקווה כי בית שבנה בנה אלירז, שהיה סמג"ד גדוד 12 בגולני, בישוב עלי, לא ייהרס, למרות שחינכה, כדבריה, את ילדיה לכבד עול סמכות ושלטון.

באשר לדבריו של הרב עובדיה יוסף כי "האסון בכרמל נגרם בגלל אי כיבוד שבת" אמרה גב' פרץ שהרב פורש בצורה לא נכונה ומדובר בעניין של סגנון, בצורך לבדוק את עצמנו כדי שאסון מעין זה לא יישנה.

באירוע בירכו, המשנה לנשיא המכללה פרופ' סיני דויטש, ראש המרכז הרב משה פינצ'וק ראש תכנית מעלות הרב משה זילברברג וראש המדרשה של המרכז למורשת ישראל הגב' שולמית שוורץ.