בימים אלה הודיעה עמותת מנוחה נכונה לעיריית כפר סבא, כי אם העירייה לא תקצה באופן מיידי שטח קבורה נוסף, אזי החל מסוף החודש, תאלץ העמותה להשיב ריקם את פני הפונים אליה, ולא תוכל להמשיך לקבור את יקיריהם בקבורה אזרחית.

כלים

יושב ראש העמותה, מר נחום ליכטיק, פנה לראש העיר ולחברי מועצת עיריית כפר סבא והודיע להם, על הסגירה הנכפית על העמותה, לדבריו, בגלל מחדלי העיריה. הפרשה החלה לפני כשש שנים, כאשר עיריית כפר סבא בנתה בית עלמין עירוני, בהשקעה של למעלה מששה מליון שקלים והעבירה אותו ללא כל תמורה לחברה קדישא המקומית.

באותו מועד פנו נציגי עמותת מנוחה נכונה וביקשו גזירה שווה, לפתיחת בית עלמין אזרחי במקביל. מאחר ועיריית כפר סבא לא נענתה אז לדרישה, פנו חברי העמותה בעתירה לבית המשפט שחייב את העירייה להקצות שטח לקבורה אזרחית.

כתוצאה מהעתירה לבית המשפט, נחתם בין העירייה לעמותה חוזה ומיד עם חתימת החוזה ולאחר שהעמותה שילמה לעירייה את כל תשלומיה, על פי ההסכם, החל בית העלמין האזרחי לפעול.

במשך שלוש שנות פעילותו, ביסס בית העלמין האזרחי את שמו הטוב. תושבי כפר סבא זכאים לקבורה חינם במקום מטופח ומעוצב: דשאים, עצים שיחים ופרחים תכנון ידידותי לסביבה, ירוק ונגיש ומעל לכל - מעמדי פרידה מרגשים ומכובדים לפי רצונם ובקשתם של המשפחות הבאות להיפרד מיקיריהם.

יש להדגיש כי תושבי כפר סבא זכו, מאחר והעמותה מימנה ומממנת בכוחות עצמה את כל העלויות הכרוכות בהקמת ובהפעלת בית העלמין: רכישת הקרקע ופיצוי החקלאים, הפיתוח הסביבתי הציבורי לרבות כביש הגישה והחנייה וכמובן הוצאות הגינון והטיפוח של בית העלמין. יתרה מזאת, למרות היות העלמין שטח ציבורי מטופח ומגונן, נדרשת העמותה לשלם מחיר מלא גם עבור המים.

מאחר והעמותה מטפחת את המקום באופן מיוחד, בית העלמין האזרחי צבר פופולריות רבה ואנשים רבים ביקשו להיקבר במקום או לקבור בו את יקיריהם. כתוצאה מכך בית העלמין האזרחי הלך והתמלא. בשל כך, כבר בתחילת שנת 2010, פנתה העמותה לעירייה בדרישה להקצאת קרקע נוספת להרחבת בית העלמין האזרחי (בהתאם לתנאי החוזה שנחתם בין שני הגופים).

לפני כחצי שנה, לאחר גרירת רגליים שנמשכה כשלוש שנים, ובלית כל ברירה, פנתה העמותה פעם נוספת לבית המשפט לקבלת סעד משפטי כדי שיורה לעיריית כפר סבא להקצות קרקע נוספת לבית העלמין האזרחי בכדי שהעמותה תוכל להמשיך ולספק את השירות החשוב לתושבים.

בית המשפט נענה לבקשת העמותה להקצאות קרקע נוספת והוציא צו המאפשר לעירייה להקצות קרקע לשתי חברות הקבורה, מנוחה נכונה וחברה קדישא, במידה שווה. בדיון שהתקיים הציע בית המשפט לשני הצדדים (ולחברה קדישא המקומית) להידבר ביניהם, אולם כל ההצעות של שתי חברות הקבורה נפלו על אזניים ערלות בעירייה.

לצערה של העמותה, למרות שחלפו קרוב לשלוש שנים מאז שפנתה לעיריה בבקשה שיוקצה לה שטח נוסף, עד היום לא קרה הדבר. יו"ר העמותה הודיע איפוא לעירייה ולחברי המועצה, כי אם לא ימלאו את חובתם כנבחרי ציבור, ולא ידאגו להקצאה מיידית של שטח נוסף לבית העלמין האזרחי, לא יהיה מנוס מהפסקת הקבורה בו, למגינת לבם של תושבים ואזרחים רבים הדוגלים ומאמינים בפלורליזם במדינת ישראל.