מס רכב חשמלי

(רכב)

שר האוצר, משה כחלון, חתם לאחרונה על צו שנועד להמשיך ולעודד את השימוש בכלי רכב חשמליים באמצעות קביעת שיעור מס קנייה מופחת של 10% עד לסוף שנת 2017.