מיה יניב

(בארץ)

העובדים הפורשים יהיו זכאים בין היתר לפנסיה מוקדמת וליווי אישי במציאת עבודה, מענק פרישה מוגדל, רכב גישור ונייד. יו"ר ההסתדרות: "אני מברך את הוועד וההנהלה על שיתוף הפעולה המוצלח. בקרוב ייחתם הסכם קיבוצי בסלקום".  יו"ר הוועד: "היום כולנו מבינים שאפשר גם אחרת".