הוועדה המקומית של עיריית ירושלים אישרה היום את שתי התוכניות החדשות של עמותת אלע"ד להקמת מיזמי תיירות על שטח שכונת סילוואן בסמוך לעיר העתיקה. ג'וואד סיאם, מנהל מרכז מידע סילוואן: "במקום שהעירייה תקים טיפת חלב או בי"ס במתחם הציבורי אלע"ד רוצה להקים עוד אתר תיירות מפלצתי". יהודית אופנהיימר, מנכ"לית עיר עמים: "אישור התוכניות החדשות של אלע"ד מדגים את הפוליטיזציה העמוקה של התיירות והארכיאולוגיה בירושלים"

הוועדה המקומית של עיריית ירושלים אישרה היום שתי תוכניות חדשות של עמותת המתנחלים אלע"ד להקמת מיזמי תיירות עצומים בכפר סילוואן במזרח ירושלים בסמוך לעיר העתיקה.

הוועדה אישרה ברוב קולות (בהתנגדות בודדה של סגן ראש העיר פפה אללו) את בקשתה של אלע"ד להקים במקום חניון גבעתי, מול הכניסה לאתר עיר דוד, בניין גדול מימדים שיכלול בין השאר מרכז מבקרים, חללים לתערוכות ומיצגים, אודיטוריום וכמו כן סלילת דרך גישה מיוחדת שתחבר את שער האשפות בסמוך לכותל המערבי ישירות לגג המבנה החדש. בנוסף אישרה הוועדה פרויקט תיירותי נוסף של עמותת אלע"ד בבית המעיין שבתוך אתר עיר דוד.

אישור התוכניות החדשות מתרחש במקביל להליך תלוי ועומד בבג"ץ בעקבות עתירה של עמותת עיר עמים ואישי ציבור בולטים נגד מסירת זכויות הניהול בגן הלאומי עיר דוד לעמותת אלע"ד על ידי חוזה בין העמותה לבין רשות הטבע והגנים.

במסגרת הדיונים בעתירה מתח לאחרונה בית המשפט ביקורת חריפה על החוזה בין המדינה לבין אלע"ד וקבע כי לא ייתכן שלאלע"ד יהיו זכויות ניהול במקום. כעת מאשרת הוועדה המקומית להרחיב במידה ניכרת את פעילותה ונוכחותה התיירותית והארכיאולוגית של אלע"ד בליבה של סילוואן באזורים רגישים ונפיצים מבחינה פוליטית.

ג'וואד סיאם, מנהל מרכז האינפורמציה בשכונת וואדי חילווה בסילוואן: "שאיפות ההתפשטות של עמותת המתנחלים אלע"ד באות על חשבון זכויות ורווחת תושביה המקוריים של סילוואן וללא שום התחשבות בקיומם או ברצונם. במקום שהעירייה תקים טיפת חלב או בי"ס במתחם הציבורי אלע"ד רוצה להקים עוד אתר תיירות מפלצתי. בזמן שבסילואן יש צפיפות קשה ואיומי הריסות תובעת אלעד לעצמה עוד יותר מ-10000 מ"ר. לצערנו למדנו בשנים האחרונות שבסוף הרשויות משרתות ומקבלות את רצונם של המתנחלים"

יהודית אופנהיימר, מנכ"ל עיר עמים: "אישור התוכניות החדשות של אלע"ד מדגים את הפוליטיזציה העמוקה של התיירות והארכיאולוגיה בירושלים ואת האופן בו רשויות המדינה מאפשרות למתנחלים להשתלט על נכסים ואדמות. כל זאת בזמן שבבית המשפט העליון מתנהל הליך משפטי הבוחן את חוקיות ההתקשרות של אלע"ד עם המדינה בגן הלאומי עיר דוד. רק לאחרונה גילינו כי אלע"ד יזמה חקיקה למען הפרטה של גנים לאומיים וכעת מסתבר שהיא ממשיכה לפעול למען אותן מטרות בדרכים אחרות".