בית המשפט המחוזי בחיפה קבע היום [שלישי 27.9.2011] כי מאהל מחאת האוהלים בגן מאניה שוחט שבמרכז הכרמל יפונה בהסכמה מיד אחרי החג, ביום ראשון ה - 2 באוקטובר

כלים

בכך נתן השופט אברהם אלייקים, תוקף של פסק דין להסכמה אליה הגיעו נציגי העירייה עם נציגי מאהל המחאה על פיה יפונו אחרוני האוהלים שנותרו במרכז הכרמל עד ליום ראשון הקרוב.

יצוין כי פינוי המאהלים בחיפה כולה נעשה תוך הדברות, הסכמה ושיתוף פעולה עם נציגי המחאה.

בהתאם לרוח זו קבעו הצדדים כי שיתוף הפעולה וההידברות בין הצדדים תימשך גם בעתיד.