מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בליווי כוחות יס"מ ומג"ב, פינו השבוע מסיג גבול, תושב מזרח ירושלים שניסה להשתלט על מגרש בבעלות המדינה, ששטחו כ3000 מ"ר בשכונת ואדי ג'וז, במזרח העיר ירושלים

מבצע אכיפה של מפקחי חטיבת השמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל במזרח ירושלים הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מסיג הגבול, ראג'בי מוחמד נאדר, פלש למגרש בבעלות המדינה ששטחו כ- 3,000 מ"ר, בשכונת ואדי ג'וז במזרח ירושלים, והשתמש בקרקע הציבורית להצבת רכבים במסגרת הפעלת עסק ליסינג בלתי חוקי.

מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני, פינו את השטח והחזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי. המפקחים גידרו את השטח והציבו בו שלטי אזהרה שמתריעים מפלישות נוספות.

כעת יחל ברשות בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולש תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה. בנוסף, יתבע ראג'בי מוחמד נאדר להחזיר לקופת המדינה את הרווחים שגרף לכיסיו כתוצאה מהשימוש הבלתי מורשה בקרקעות המדינה.

יואב ששון, הממונה על מחוז ירושלים בחטיבה לשמירה על הקרקע של רשות מקרקעי ישראל, אומר: "מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פועלים יום ולילה, כנגד תפיסת קרקעות הציבור בניגוד לחוק. לא נאפשר לעברייני קרקע המנסים לגרוף רווחים בלתי חוקיים לגזול את קרקעות הציבור".