בחודש אפריל האחרון פרסם עיתון 'הארץ' כתבת שער יוצאת דופן בגודלה, ובה דברים שאמר יו"ר מועצת יש"ע, דני דיין, לדיפלומטים אמריקאים בישראל בפגישותיו עמם. בעקבות פרסום הכתבה, פנה דיין לבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, בטענה כי לציטוטים המופיעים בכתבה, נוספה פרשנות שקרית ומטעה, בניסיון להשחיר את תדמיתו הציבורית

בהחלטה שהתקבלה השבוע, כותב הרכב בית הדין (עו"ד יונתן רז, מוטי רוזנבלום ומשה רונן): "עיתון הארץ הפר את סעיף 8 לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות בכך שלא נתבקשה, וממילא לא הובאה, תגובתו של מר דיין לפרסומים. כמו כן קבע בית הדין שעיתון הארץ הפר את סעיף 6(ד) לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות בכך שמאחת מכותרות המשנה השתמע שמר דיין הבטיח לנציגי הממשל האמריקאי שמתנחלים יתפנו בתמורה לפיצוי, זאת, על אף שהטענה בדבר הבטחה כאמור אינה מעוגנת במסמכי וויקיליקס."

באשר לדרישתו של דיין שבית הדין יקבע שעיתון "הארץ" לא דיבר אמת כשקבע שדיין נקט "כפל לשון", בית הדין הודיע שאין לו כלים לפסוק בסוגיה. בפסק הדין נכתב כי "אף אם נניח שאין מדובר באמת, כפי שטוען המתלונן, לא השתכנענו שהפרסום נעשה ברשלנות, ובוודאי שלא היה בו משום פרסום ביודעין של דבר שאינו אמת."

בית הדין הורה ל'הארץ' לפרסם את החלטתו בצירוף התנצלות בהקדם האפשרי ובהבלטה ההולמת את הפרסום הראשוני: "החלטתנו וההתנצלות יפורסמו בעיתון יום שישי או ערב ראש השנה, לפי בחירת העיתון, באחד משלושת עמודי החדשות הראשונים, ובהבלטה הראויה."

בתגובה מסר יו"ר מועצת יש"ע, דני דיין: "אני מברך על החלטת בית הדין, אותה ניתן היה למנוע, אם עיתון 'הארץ' היה נענה לאחת מהבקשות הרבות שהופנו אליו לפרסום תגובתי. תודה לדיינים שהזכירו לכולנו שבין הסקופים והכותרות, יש מקום גם לאמת ולצדק".