המוקד להגנת הפרט הגיש עתירה לבג"צ נגד מדיניות חדשה של המינהל האזרחי - לסרב לטפל בפניות של פלסטינים תושבי השטחים בשפה הערבית, ולחייבם להגיש פניות בעברית בלבד

היום, 4.1.2011, הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה לבג"ץ, בטענה כי מדיניות חדשה, המחייבת פלסטינים להגיש את פניותיהם בעברית, מהווה הפרה של זכויות האדם, כמו גם הפרה של החוק הישראלי והחוק הבינלאומי.

ממכתב שהתקבל במוקד ביום 2.12.2010, מלשכתו של ראש המינהל האזרחי בגדה, התברר כי על פי מדיניות חדשה של גורמי הביטחון, נדרשים פלסטינים למלא את טפסי הבקשות אותן הם מגישים בשפה העברית בלבד, שאם לא כן, פניותיהם לא תטופלנה. המכתב התקבל במוקד במסגרת הטיפול בסירוב המינהל האזרחי לטפל בבקשתה של פלסטינית לצאת לחו"ל. במכתב נמסר כי אותה גברת "התבקשה למלא את טופס הבקשה בשפה העברית, כחלק ממדיניות גורמי הביטחון".

בידי המוקד מצויות עשרות דוגמאות של פניות דומות בשפה הערבית שטופלו ע"י המינהל האזרחי והשב"כ, המעידות שאכן מדובר במדיניות חדשה. ראוי לציין שהטפסים כתובים בשתי השפות, ערבית ועברית גם יחד, שכן אין לצפות לחייב את האוכלוסייה הפלסטינית לקרוא, להבין או למלא טפסים שאינם כתובים בשפתם.

בנוסף, בשיחה טלפונית מיום 16.12.2010, מסר סרן מתן סולומש, מלשכת היועץ המשפטי לגדה המערבית, שבכוונתם לערוך בדיקה מדוקדקת בעניין, שעתידה להימשך מספר ימים. במוקד לא התקבלה תגובה נוספת מאז, ואין כלל ודאות שנערכת בדיקה כזו.

פרקליט המוקד, עו"ד עידו בלום: "ערבית היא שפת-אם של הפלסטינים והיא השפה הרשמית היחידה בשטחים הכבושים. לדרוש מפלסטינים תושבי השטחים הכבושים למלא את טפסי הבקשות שלהם בעברית היא הפרה בוטה של החוק הבינלאומי כמו גם של החוק הישראלי."

המינהל האזרחי מציין: "בנוגע לאפשרות הטכנית של הגשת הבקשה בעברית במתחם קבלת הקהל של המת"ק פועל משרד כתבנות פלסטיני המספק שירות כתבנות לתושבים."

ה"שירות" אליו התייחס המינהל האזרחי הוא יוזמה פרטית של כתבנים פלסטינים, בעליהן של מכונת כתיבה, היושבים מחוץ למשרדי הקישור ומציעים את שירותיהם במילוי הטפסים, תמורת תשלום. במוקד להגנת הפרט טוענים כי שירות זה לא רק שאיננו יכול להיות מותנה בתשלום, אלא אף כי מדובר בכתבנים נטולי הכשרה, שתרגומיהם לא פעם רצופים שגיאות.

העתירה הוגשה בעקבות מכתבו של המוקד אל ראש המינהל האזרחי ביום 16.12.2010. במכתב טען המוקד כי הדרישה להגשת פניות בעברית היא בלתי חוקית, ואם לא תבוטל, יגיש המוקד עתירה בעניין. תשובה רשמית למכתב עדיין לא התקבלה במוקד.

"לא ניתן להפריז בחומרתה של מדיניות חדשה זו" כתב המוקד, "היא לא רק חסרת כל בסיס חוקי, אלא פוגעת בצורה בלתי נסבלת בתושבי השטחים הכבושים ומהווה הפרה מוחלטת של חובות המפקד הצבאי והמינהל האזרחי כלפיהם".