P1060442בשירותי הכבאות של ירושלים, שרוב כבאיה נמצאים כמובן בשריפה המשתוללת בכרמל, התקבלה קריאה הערב על עשן הניראה ביער ירושלים. שני חשודים נראו נמלטים מהמקום

כלים
למקום הוזנק כוח גדול של שלושה צוותי כבאים שהגיעו למקום במהירות והשתלטו על הדליקה. נמנע נזק כבד, מהמקום נצפו שני נמלטים והמשטרה פתחה אחריהם במרדף. מחקירה ראשונית עולה שמדובר בחשד להצתה.