מבקרים פנימיים יוכלו לשרת במילואים ביחידת הביקורת הפנימית של צה"ל. לשכת המבקרים הפנימיים תקיים הכשרה מקצועית ייעודית לאנשי היחידה בשיתוף יחידת הביקורת הפנימית בצה"ל

המבקר הפנימי לצה"ל מר אילן הררי פנה לאחרונה אל לשכת המבקרים הפנימיים בבקשה כי תסייע לו בגיוס מבקרים פנימיים מקצועיים למערך הביקורת הפנימית בצה"ל אשר נבנה בימים אלה. אלה שירצו בכך ויימצאו מתאימים ישרתו ביחידה בשירות מילואים.

כזכור, הקמת מערך ביקורת פנימית בצה"ל הכפוף לרמטכ"ל ומינויו של מר הררי לתפקיד התאפשרו בעקבות דרישתה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בראשותו של ח"כ רוני בראון למנות מבקר פנימי לצה"ל, בהתאם לתביעת מבקר המדינה, ולאחר שלשכת המבקרים הפנימיים פעלה למימוש המלצת מבקר המדינה עוד מתקופת כהונתו של נשיא הלשכה הקודם (ונשיא הכבוד הנוכחי) מר שלמה קלדרון.

לשכת המבקרים הפנימיים יזמה השתלמות מקצועית מיוחדת, בשיתוף המבקר הפנימי לצה"ל, שתכשיר כנדרש את אנשי המילואים של היחידה. ההשתלמות תקנה למשתתפים בה את כל הכלים המקצועיים הדרושים להשתלבות ביחידה ולעריכת הביקורת הפנימית בצה"ל.

מבקרים פנימיים בעלי ניסיון מקצועי המשרתים במילואים ומעוניינים בשיבוצם ביחידה החשובה והמאתגרת וכן בהשתתפות בהשתלמות המקצועית המיוחדת, יכולים לפנות אל מזכירות לשכת המבקרים הפנימיים.