83 חברי כנסת תמכו בצורך לתיקון חוק התכנון והבניה של ח"כ מגלי והבה, שמציעה פתרון מהיר לבניה הבלתי חוקית במגזר הדרוזי בשל העדר תוכניות מתאר ביישוביהם. בשל התנגדות הממשלה להצעה בוועדת השרים לענייני חקיקה נאלצו חברי הכנסת להיצמד למשמעת הקואליציונית ובמקום להפילה תמכו פה אחד בהעברתה להמשך דיון בוועדת הפנים של הכנסת לתיקון החוק; ח"כ והבה: "הממשלה טומנת ראשה בחול ומצפה מהתושבים הדרוזים להתגורר באוויר"

סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה, נרתם למען המגזר הדרוזי והעלה להצבעה במליאת הכנסת את הצעתו לתיקון חוק התכנון והבניה. על פי ההצעה, תוקם ועדה אשר תזרז את הליכי קידום התכנון היישובי, עד להסדרת תוכניות מתאר מפורטות באותם יישובים. לדבריו של ח"כ והבה, אישור ההצעה יביא לפתרון בעייתם של כ- 1,000 דירות של תושבים דרוזים, אשר הפכו מחוסר ברירה לעברייני בניה כשנאלצו לבנות ללא היתר, זאת בשל העדר תשתית תכנונית ראויה של תוכניות מתאר מעודכנות, אותן אמורה המדינה לספק.

"קיימות שכונות שלמות שנבנו לפני עשרות שנים כשהן חורגות מקווי המתאר הישנים המאושרים באזור. לצערי, כבר 30 שנה שהתושבים נתבעים פעם אחר פעם על ידי המדינה על לא עוול בכפם, אשר אינה דואגת להסדיר לגביהם תוכניות מתאר תקפות ומונעת מהם שירותים בסיסיים, דוגמת החיבור לרשת החשמל", טען ח"כ והבה.

"הרשויות האחראיות על אותם מאות מבנים בלתי חוקיים עשו את כל המוטל עליהם מבחינה תכנונית בכדי לאשר את תוכניות המתאר ביישוביהם, אולם וועדות התכנון המקומיות לא אישרו אותם בשל העדר חקיקה שתסדיר את הנושא", הוסיף. לדבריו, הצעת החוק שהציע עתידה לעשות סדר בסוגיה על ידי מתן סמכות לשר הפנים ליצור יציבות תכנונית בכל אותם ישובים על ידי הגשת תוכניות בהליך מהיר ומקוצר.

בנאומו, הזכיר ח"כ והבה את דברי אחד השופטים, אשר סרב להטיל עונש של קנס, מאסר או כפל אגרה לעברייני בניה ביישובים הדרוזים, ביניהם בית ג'אן, דלית אל כרמל ועוספיא וזיכה את הנאשמים בתיק.

"מן הראיות שנשמעו עלה כי כ-60%-70% מהבתים בשני ישובים אלו בנויים ללא היתרי בניה וכי אין לכפרים אלו תשתית תכנונית ראויה", הקריא ח"כ והבה את דברי השופט בפסק הדין, אשר ציין כי הוא מחזיק בעמדתו בקשר להעדר הצדק בהגשת כתבי אישום בעבירות תכנון ובניה מן הסוג הנדון בכתבי האישום שהועמדו בפני השופט באותו התיק.

שרי הממשלה, אשר עמדו נבוכים מול הצורך האמיתי בחקיקה שתקצר את הליכי אישור הבנייה, נמנעו מלהעביר את ההצעה בקריאה טרומית בשל מגבלת המשמעת הקואליציונית אך במקום להפילה הציעו להופכה להצעה לסדר.

בסיום הדיון, התקיימה הצבעה ובתמיכתם של 83 ח"כים נקבע להעביר את ההצעה לדיון מעמיק בוועדת הפנים של הכנסת, במהלכו ייבדקו העדויות והנתונים בסוגיה על ידי מומחים לנושא תוכניות המתאר והבנייה הלא חוקית ובסיומו יוצע לנסח הצעת חוק חדשה לתיקון החוק בהסכמת הממשלה או לחילופין להקים וועדת חקירה פרלמנטארית לנושא בעיות התכנון והבנייה במגזר הדרוזי.