arrestבית משפט השלום בתל אביב, כב' השופטת אורנה לוי, שחרר היום תחת מגבלות את יובל נעים, בן 43 מראשון לציון, אשר שימש כמאמן קבוצת הכדורגל "הפועל רמת גן גבעתיים" במהלך השנים 2006 – 2009 וכיום מנהל את קבוצת "הפועל איחוד בני סכנין"

מפעילות מודיעינית שערכה היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות, ברשות המסים בישראל, עלה חשד כי בהיותו מאמן קבוצת הכדורגל "הפועל רמת גן גבעתיים" חתם החשוד עם הקבוצה חוזים כפולים, כאשר החוזה הנמוך הועבר לבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל בישראל ואילו החוזה האמיתי נשאר בידי החשוד. עפ"י החשד, ההפרשים הנובעים מהחוזים השונים, נותרו בידי החשוד ולא דווחו למס הכנסה ולבקרה התקציבית.

הבוקר נפתחה חקירה גלויה תחת השם "מכתש קטן 2". מבדיקת הצ'יינג'ים, בהם נהג החשוד לפרוט את השקים, שקיבל מקבוצת הפועל רמת גן, עולה כי סכומי השיקים שניכה גבוהים משמעותית מהסכומים אותם היה אמור לקבל בהתאם לחוזה "הנמוך" שחתם עם הקבוצה ועליו דיווח.

קיים חשד כי הליך זה בוצע גם עם שחקנים נוספים בקבוצה, בסכומים הנאמדים במאות אלפי ₪ במהלך השנים 2006 – 2010.

החשוד שוחרר תחת מגבלות: ערבות עצמית ע"ס 750,000 ₪, ערבות צד ג' ע"ס 200,000 ₪, ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪, צו עיכוב יציאה מהארץ, התייצבות לחקירה בכל מועד שיידרש והתחייבות לא לשבש הליכי חקירה.