במשרד האוצר נערך היום לראשונה תרגיל חירום במתווה של מלחמה כוללת. במסגרת התרגיל נבחנה ההיערכות הכלכלית של משרד האוצר למצב חירום

במשרד האוצר נערך היום לראשונה תרגיל חירום במתווה של מלחמה כוללת. במסגרת התרגיל נבחנה ההיערכות הכלכלית של משרד האוצר לשעת חירום ותפקודו במצב של פגיעה במערכות חיוניות במשק. כמו כן, נבחן נושא ניהול המשק ומתן השירותים לאזרח בתנאים המיוחדים שנוצרו לכאורה. תרגיל החירום יצא לפועל לאחר תקופת הכנה ארוכה במשרד האוצר. התרגיל מסכם עבודה מקיפה ומתמשכת מול גורמים פנימיים וחיצוניים הנוגעים בדבר.

בתרגיל השתתפו שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, מנכ"ל האוצר, חיים שני והנהלת משרד האוצר, כאשר כל אחד מחברי ההנהלה תירגל את ההיערכות הפנימית של האגף שבאחריותו תוך תיאום עם אגפי המשרד האחרים ומול גופים רלוונטיים נוספים. משתתפי התרגיל גיבשו מסרים שונים הנוגעים למצב החירום ולהשלכותיו על הציבור ותירגלו את אופן העברתם לציבור בארץ ולגורמים בינלאומיים.

בתרגיל החירום הושם דגש על נושאים שבאחריות משרד האוצר ועל התיאום שבין משרד האוצר לגופים כלכליים שונים כגון: בנק ישראל, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר ועוד. תרגיל החירום נוהל על ידי אגף החירום והבטחון של משרד האוצר אשר בנה את התרחיש על בסיס נתונים שהועברו ממערכת הבטחון. התרגיל סייע בזיהוי מוקדים בעייתיים שישמשו בסיס לעבודת המשרד ולהכנתו לקראת שעת חירום.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ: "אני רוצה להודות לאגף החירום והביטחון ולעומד בראשו, יוני מור ולמנכ"ל האוצר חיים שני על התרגיל הייחודי. לתרגיל זה חשיבות כפולה: ראשית, הוא מתרגל את כלל משרד האוצר לעבודה בחירום, כך שכל אחד ידע מה התפקיד שלו ומה הבעיות שעולות בעת חירום. שנית, התרגיל מעלה את ההשלכות הכלכליות הנובעות ממצב חירום ומסייע בגיבוש פתרונות מראש".

השר להגנת העורף, מתן וילנאי, אמר בסיום התרגיל: "אני מברך את השר שטייניץ, את חיים שני ואת יוני מור על כך שהרימו את הכפפה ויזמו תרגיל חשוב זה. שנים ארוכות לא ניסו משרדי הממשלה להתמודד עם תרחיש ייחוס של מלחמה כוללת".