הישג במאבק עובדי המזנון לצד אי וודאות לטווח הקצר: בתנאי המכרז הבא יאסרו הפיטורים בפגרה. ח"כ חנין: "הכנסת צריכה להוות דוגמא למערכות הציבוריות בישראל ביחסה לעובדיה".  העובדים יפגינו מחר בצהריים בדרישה למנוע את פיטוריהם ויקיימו שביתה בשעת ארוחת הצהריים

בעקבות הידברות שקיימו חברי כנסת עם יו"ר הכנסת ח"כ ראובן רובי ריבלין, מנכ"ל הכנסת עו"ד דן לנדאו ועו"ד אייל ינון היועמ"ש לכנסת בעניין מעמדם של עובדי הקבלן במזנון מסתמן כי החל מהמכרז של ה1/4 תיכלל בתנאי המכרז קביעה כי אין לפטר את העובדים בימי פגרה ויש לשלם להם גם בתקופה זו.

עם זאת, טרם נמצא פתרון לימים הקרובים בהם טרם נקבע קבלן חדש ובכנסת טוענים כי לא ניתן לחייבו לשכור את כל העובדים הקיימים. העובדים יפגינו מחר בצהריים בדרישה למנוע את פיטוריהם ויקיימו שביתה בשעת ארוחת הצהריים.

ח"כ דב חנין, יו"ר משותף בשדולה להעסקה ישירה ויוזם המפגש עם יו"ר הכנסת: "הכנסת צריכה לתת דוגמא טובה למערכות הציבוריות בישראל. אשר על כן, נכון וראוי להבטיח באופן מלא את זכויותיהם של כלל העובדים בכנסת. לטעמי, צריכים לחתור לכך שבכנסת יועסקו רק עובדי כנסת ולא עובדי קבלן".

ביום רביעי 21.3, כאשר תצא הכנסת לפגרה, יפוטרו כ50 עובדי ועובדות מזנון הכנסת. עובדים אלו מועסקים בתנאים קבלניים וע"י ספק שירותים חיצוני. עד כה, פוטרו עובדים אלו בזמן פגרות הכנסת והועסקו מחדש עם תחילת המושב. אך חלקם, בעיקר אלו עם הילדים והמשפחות הועסקו תקופה קצרה נוספת גם במהלך הפגרה, בשעות הקצרות בהן המזנונים פעלו.

בנוסף, כאשר התחלפו הקבלנים המפעילים את מזנוני הכנסת נקלטו חלק ניכר מהעובדים והעובדות על ידי הספק החדש. כך הייתה לעובדים ולעובדות ודאות כלשהי לגבי תעסוקתם. עתה, טרם נמצא קבלן אשר יחליף את הקבלן הנוכחי המפעיל את המזנון ולכן כל העובדים והעובדות שרויים במצב של חוסר ודאות מוחלטת לגבי עתידם התעסוקתי.

בשבוע שעבר נערכה פגישה דחופה ביוזמת ח"כ דב חנין, יו"ר השדולה להעסקה ישירה, ובהשתתפות ח"כים נוספים מהשדולה: חה"כ שאול מופז, וחה"כ זבולון אורלב (יושבי ראש שותפים בשדולה), חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ שלי יחימוביץ' חה"כ מירי רגב ועוד, במטרה למנוע את פיטורי עובדי המזנון.  בפגישה דרשו הח"כים כי עובדי המזנון יועסקו בהעסקה ישירה על ידי הכנסת.