תנועת השטח של הימין, "מטות ערים", פונה לראשונה במכתבים ל"הורי ומורי מדינת ישראל ומפקדי צה"ל", להקפיד כי מוסדות החינוך ובסיסי צה"ל יציגו אך ורק את סמלי המדינה ולא יוסיפו להם "אלמנטים ויזואליים זרים כגון - יונת שלום"

במיזכר שהופץ ע"י מטות ערים, צויין כי סמלי המדינה כוללים דגל ישראל, מגן דוד, צבעי הכחול-לבן, והמנורה, ואילו "יונת השלום אינה אחד מסמלי המדינה בדיוק כפי שסרט כתום אינו אחד מסמלי המדינה".

עוד הובהר: "הסרט הכתום ויונת השלום הם סמלים מובהקים של הימין ושל השמאל הפרו-פלשתיני בהתאמה, וכפי שאף בית ספר או בסיס צבאי לא יעלו על דעתם להוסיף סרט כתום לחומרי הלימוד הממלכתיים או לסממני הטקס הרשמיים, כך ובאותו האופן אין להוסיף יונת שלום. מדובר בתוספת פוליטית פסולה"

תנועת 'מטות ערים" מציינת שהשימוש "הנפוץ" ביונת השלום בתוך שטח בית הספר ובתוך המחנות הצבאיים, "אינו בהכרח תמים והוא מעורר אסוציאציות חיוביות בקרב ילדיכם ו/או לוחמי צה"ל, כלפי ותרנות ישראלית בלתי-פוסקת לטובת הפלשתינים, באופן שאינו מתאים למוסדות לאומיים-ממלכתיים, זוהי תוספת פוליטית פסולה".

תנועת "מטות ערים" ממליצה לכל הורה שנתקל בשימוש ביונת השלום המוחדר לבתי הספר של ילדיו - לפנות בכתב למוסד החינוכי ולמחות על כך, עם עותק לשר החינוך. בדומה, כל חייל שנתקל בכך, מתבקש להפנות מחאה לצינורות המקובלים בצה"ל.