ליהי גרינר

(רכילות)

אלירז שדה וליהי גרינר מצטרפים לרדיוס ויגישו את מצעד הלהיטים השנתי