לחופש נולד

(הדופק הבטחוני)

משרד הביטחון: "שתי ועדות מקצועיות קבעו: עמותת "לחופש נולד" לא הצליחה לסייע בהשגת מידע בנושא השבויים והנעדרים. השבת השבויים והנעדרים הינה חוב ערכי ומוסרי של מדינת ישראל, מערכת הביטחון תמשיך לפעול במלוא העוצמה לפתרון סוגיית השבויים והנעדרים"