כספית

(זיהום ליד הבית)

הצעת חוק פסולת אלקטרונית תובא ביום א' להכרעה בוועדת שרים לענייני חקיקה. על פי הצעת החוק, יצרנים ויבואנים של פסולת אלקטרונית יאספו וימחזרו את הפסולת לפי יעדים שנתיים והרשויות המקומיות יחויבו להעמיד לרשות הציבור נקודות איסוף פסולת אלקטרונית

(מתגייסים למען הסביבה)

חברת טביב תציב מיכלי איסוף לנורות פלורוסנטיות בהיקף של 92 טון בשנה מאתרי חברת החשמל ותדאג לפינוי שוטף וטיפול בנורות, כחלק ממערך כולל לטיפול בפסולת בחברת החשמל