הכלביות החדשות יעמדו בקריטריונים הנדרשים ויאפשרו החזקת כלבים בתנאים ראויים. רשויות שזוכות בתמיכה הממשלתית מתחייבות לקיים אחת לחודש "יום אימוץ" לבעלי חיים

כלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקים כלבייה חדשה בנתניה, ומשפץ כלבייה בדימונה בהיקף של 800,000 ₪. הכלבייה הנוכחית בנתניה ישנה ורעועה ואינה ניתנת לשיפוץ, ועל כן תוקם כלבייה חדשה במקומה. בדימונה קיימת כלבייה ישנה שתשופץ.

מטרתה של התוכנית, בראש ובראשונה, להקל על בעלי החיים המוחזקים במתקנים אלו, בעיקר כלבים חסרי בעלים, ולשפר את רווחתם.

שיפוץ והקמת הכלביות הינו חלק מתוכנית התמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ברווחת בעלי חיים בערים. התקציב מיועד להשתתפות בהקמה, הרחבה, ציוד ואבזור של מבנה או מתקן להחזקה של בעלי חיים משוטטים, ובכלל זה שיפוץ והתאמת מבנה קיים לשימוש ככלביית רשות.

לפני מס' חודשים פרסם משרד החקלאות "קול קורא" לרשויות המקומיות, המזמין אותן להגיש בקשה לתמיכת המדינה בהקמת מבנים ומתקנים להחזקה של בעלי חיים משוטטים, ובפרט כלביות עירוניות. חמש רשויות מקומיות הגישו בקשה לתמיכה, ונתניה ודימונה נמצאו מתאימות ועומדות בתנאי התמיכה. סך התמיכה המקסימאלי בכל רשות מקומית הינו 500,000 ₪.

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "תמיכת המשרד בהקמת כלביות חדשות בערים תאפשר תנאי מחייה נאותים יותר לכלבים, והיא צעד נוסף מהמגמה שהצבתי לעצמי עם כניסתי למשרד, לשפר את רווחתם של בעלי חיים".

הממונה לפי חוק צער בעלי חיים, ד"ר נירית צפורי-ברקי: "ברשויות רבות פועלות כלביות ישנות, אשר אינן עומדות בקריטריונים החדשים שנקבעו בתקנות אחזקת בעלי חיים. הכלביות החדשות, שיוקמו בסיוע התקציב הממשלתי, יעמדו בקריטריונים הנדרשים ויאפשרו החזקת כלבים בתנאים ראויים. התמיכה הממשלתית נועדה לבסס תשתית שתשמש את הרשויות המקומיות לאורך שנים, לטיפול בבעלי החיים המשוטטים".

הרשויות שיזכו בתמיכה יתחייבו לקיים אחת לחודש, במשך שנה מיום הקמת הכלבייה, "יום אימוץ" בו תקרא הרשות המקומית לתושביה לאמץ כלבים וחתולים, ותציע להם בעלי חיים שעברו עיקור או סירוס.

לדברי ד"ר צפורי-ברקי: "הדרישה לקיים יום אימוץ מצביעה על החשיבות שרואה המשרד בעידוד מציאת בית לכלבים משוטטים".

הפרוייקט הנוכחי מצטרף לשורת פעולות שמוביל משרד החקלאות לשיפור מצבם של בעלי החיים המשוטטים, בהם המבצע לעיקור חתולי הרחוב, הקמת מרפאות לעיקור חתולים וכלבים, עידוד עיקור וסירוס כלבים ומבצע חילוץ והצלה של סוסים וחמורים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS