כלא קציעות

(הדופק הפלילי)

היום הובאו להארכת מעצר שלושה חשודים שבמהלך השנה האחרונה נחשדו כי קשרו קשר לביצוע עבירות של ביטחון המדינה, שוחד וקשירת קשר לביצוע פשע, לאחר שבמהלך החצי שנה האחרונה סוהרים מכלא קציעות דיווחו על כוונה של אסירים לגייס איש סגל צורך החדרת פלאפונים לכלא

(הדופק הבטחוני)

המועצה הארצית לתכנון ובנייה בראשות מ"מ מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, דורון דרוקמן, הנחתה לערוך תוכנית תמ"א 46 להקמת מתקן שהייה למסתננים בגבול הדרום באזור קציעות. המועצה דנה בהקמת מתקן למסתננים בדרום, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא מ- 28 בנובמבר 2010 שקבעה כי יוקם מתקן לשהיית מסתננים בלתי חוקיים שהגיעו לישראל מגבול מצריים, אשר לעת עתה לא ניתן להרחיקם מישראל