ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) במכתב חריף לרה"מ בנימין נתניהו: "התערב ואפשר לאוכלוסיות יצרניות לקבל סיוע בדיור בר השגה"

לאחר התכנסות ועדת טרכטנברג היום, יום ד' 31 באוגוסט, הוציאה חה"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) מכתב חריף ונוקב לראש הממשלה ולחברי הועדה, הקורא להם לשנות את מבחני ההכנסה לזכאים לסיוע המדינה בדיור לאזרחים ישראלים.

לטענת קירשנבאום, הקריטריונים שנבחנים כיום, בהמשך למטרותיהם של שר השיכון אריאל אטיאס ומפלגת ש"ס מעניקים עדיפות למשפחות מרובות ילדים, אל מול עמדת האוצר הקובעת כי כושר ההשתכרות יהיה הקריטריון לקבלת הזכאות.

ח"כ פאינה קירשנבאום: "ברור לכל כי השימוש במבחנים שכאלו יוביל לזכאות גבוהה של חברי מגזרים בחברה הישראלית שהכנסתם נמוכה, שאינם משתתפים בכוח העבודה ואף אינם תורמים לביטחון ישראל. לעומת זאת זוג צעיר, שניהם בעלי תואר אקדמי ובתחילת הקריירה המקצועית שלהם, אשר שני בני הזוג ביצעו שירות צבאי מלא וממשיכים בשירות מילואים – אינם זכאים לסיוע".

ח"כ קירשנבאום קוראת לראש הממשלה לייצר מדיניות שתתמוך באוכלוסיות יצרניות לקבוע קריטריונים אשר שיאפשרו לזוגות צעירים ליהנות מההטבות שמציעה ממשלת ישראל והחשוב מכולם הוא מיצוי כושר השתכרות.

כמו כן, קירשנבאום קוראת לפעול ולהנחות את הועדה והצוות על מנת לקבוע קריטריונים אשר יובילו לחלוקה צודקת יותר של המשאבים כך שאזרחים התורמים לביטחון המדינה, משרתים בצה"ל, עובדים ומשלמים מיסים יהיו זכאים לסיוע זה.