בפתיחת הישיבה אמר השר אורי אריאל בנושא מחירי הדיור: אנו נמצאים במציאות לא פשוטה בתחום הדיור. עלינו להשכיל לתת לציבור היצע נרחב של קרקעות לטווח הארוך. בטווח הקצר, בשל מורכבות התהליך ננסה למצוא פתרונות ביניים שיוכלו לסייע. אני רואה בשקיפות ערך חשוב ועל כן הנחיתי את מנהל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן להעלות לאתר האינטרנט כל מידע שחשוב לשתף בו את הציבור הרחב . צריך לשמוע, להקשיב, ולתת לכל אחד הזדמנות להשפיע. צריך להיות רב שיח חברתי הכי רחב.

בנצי ליברמן: "מינהל מקרקעי ישראל עובר רפורמה הנמצאת בעיצומה בימים אלו. בחודש מרץ האחרון הוכרזה רשות מקרקעי ישראל ואנו פועלים בכמה חזיתות להפעלתה: הגברת השיווקים להגדלת ההיצע, הקניית בעלות במטרה להקטין חיכוך עם האזרחים, ביצוע רפורמה מקיפה פנים ארגונית שמטרתה יעול הליכי עבודה ושיפור ממשקים שונים בארגון, ביצוע מהלך מקיף של הדרכות לעובדים שמטרתם הגברת התמקצעותם בתחום ניהול מקרקעי המדינה, הגברת השירותיות והשקיפות. במסגרת המגמה להגברת השקיפות והנגישות של החלטות המועצה לציבור פעלנו ברשות מקרקעי ישראל גם לפישוט וקטלוג ספר החוקים שלנו . זוהי מהפיכה של ממש - בעידן חופש המידע הגיעה השעה שגם הרשות תהפוך את ספר החוקים שלה נגיש לכל, כתוב בשפה בהירה, קל לחיפוש ולאיתור ומקוטלג לפי נושאים, אשר ייתן מענה לשאלות הקשורות ליחסים שבין המינהל לציבור החוכרים ויהיה ברור ומובן לכל אזרח ולכל לקוח שלנו"

הקודקס- ספר החוקים החדשני – החלטות המועצה בפורמט חדש

בפתיחת הישיבה הציג היועץ המשפטי למינהל, עו"ד יעקב קוינט בפני חברי המועצה את הקודקס- ספר התקנות החדשני והמעודכן של המינהל אשר מאחד את 1300 החלטות מועצת מקרקעי ישראל המהוות את ספר החוקים של המינהל בפורמט ערוך מנוסח ומקוטלג לפי נושאים. העבודה על הקודקס נמשכה חודשים ארוכים וכללה מיון, איחוד, צמצום וניסוח משפטי נאות של החלטות מועצת מקרקעי ישראל. טיטטת הקודקס הועברה לעיון חברי המועצה ואף פורסם נוסח באתר המינהל להערות הציבור הרחב.

להלן ההחלטות שקיבלה היום המועצה – כל ההחלטות תיכנסנה לתוקף רק לאחר חתימתן כדין על ידי יו"ר המועצה ובמקרים הדורשים זאת, גם לאחר חתימת שר האוצר.

פרסום מכרזים - מחיר המינימום באזורי העדיפות הלאומית ובירושלים לא יעלה על 35% מאומדן השמאי לקרקע, גם כאשר לא יהיו 3 הצעות כשרות

מועצת מקרקעי ישראל אישרה מספר שינויים במדיניות הקצאת קרקע במכרזים שעיקריהם:

מחיר המינימום באזורי עדיפות לאומית ובירושלים ינוע בין 25-35 אחוז בהתאם למספר ההצעות הכשרות במכרז: כאשר קיימות 3 הצעות כשרות יעמוד מחיר המינימום על 25 אחוז מאומדן השמאי לקרקע, ואם יוצעו פחות מ 3 הצעות כשרות יעמוד מחיר המינימום על 35% מהאומדן.

עד היום היה נהוג שמחיר המינימום באזורי עדיפות לאומית ובירושלים עמד על 25% , רק כאשר היו 3 הצעות כשרות. ההחלטה הנוכחית התקבלה הואיל ובמכרזים רבים, בעיקר באזורי הפריפריה, אין את מספר ההצעות המינימאלי הנדרש, מה שגרם לכך שמחיר המינימום עולה בשל כך ל-50% מאומדן ובשל כך נפסלות הצעות כשרות .

במרכז הארץ נותר מחיר המינימום 35% מאומדן השמאי , בתנאי שיש 3 הצעות כשרות.

קבלנים ויזמים הבונים מתחמי מגורים לבניה רוויה בהיקף העולה על 30 יח"ד (ולא רק 50 יח"ד ומעלה כפי שהיה נהוג עד כה) יוכלו להנות מהנחה של 15% ממחיר הקרקע במידה ויסיימו את הבנייה בתוך שנתיים וחצי.

הוארכה החלטה המאפשרת מתן פיצויים עבור קרקע ומחוברים לבני מיעוטים במרחבי חיפה והצפון

המועצה קיבלה החלטה להאריך את החלטת המועצה מס' 1219 ב- 5 שנים, במטרה לאפשר פינוי בדואים בפזורות חיפה והצפון, לשחרר שטחים מוחזקים בפזורות למטרות השונות, ולרכז התיישבות בישוב קבע.

ההחלטה הוארכה

לאחרונה בנובמבר 2010 ומטרתה להעביר לישובי קבע כ 1500 נפש המתגוררים עדיין בפזורה, במבנים בלתי חוקיים, בקרקעות חקלאיות הנמצאות בבעלות המדינה, בבעלות משותפת או בבעלות פרטית. בעבר היתה במחוז הצפון אוכלוסיה בדואית שמנתה כ-3000 נפש אשר התגוררה במבנים בלתי חוקיים מחוץ לתכניות מתאר (בפזורות) . במשך השנים פונו משפחות רבות לישובי קבע תמורת מתן פיצוי כספי עבור המחוברים והקצאת מגרש חליפי ללא תמורה . כמו כן, נוספו כ-5 פזורות נוספות שהוכרו כיישובי קבע. על מנת לרכז את אותם תושבים בדואים ביישובי קבע, ולאחר מכן להרוס את המבנים הבלתי חוקיים בהם הם מתגוררים, הוחלט להקצות לאותן משפחות מגרשים חליפיים ותמורה כספית בגין המחוברים. המדינה תתן לכל המתפנים בביתם בפזורה מגרש מפותח חינם, בישובי הקבע ,במטרה לעודדם לעבור לישובים אלו. לפיתוח המגרשים הוקצה תקציב מיוחד בהתאם להחלטת הממשלה.

אושר מתווה להסדרת זכויות לתושבים בשכונת ג'ואריש רמלה

מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום הסדר היסטורי של זכויות בני משפחת ג'ואריש ברמלה, לאחר כ-65 שנה של ניסיונות חוזרים ונשנים להסדיר את זכויותיהם מדובר על משפחות בני מיעוטים אשר הגיעו למקום לאחר שפונו מכפר קטרה ליד גדרה במלחמת העצמאות. המשפחות שוכנו בבתים צמודי קרקע על ידי משרד הבינוי והשיכון. במשך השנים התבצעה על ידי המחזיקים בנייה של בתים נוספים ללא היתרי בנייה כדין וכן בנייה בלתי חוקית ותפיסה של שטחים נוספים. במשך כל אותן שנים המשיכו המשפחות להתגורר בבתיהם ללא הסדר חוקי, וללא תשתיות ראויות. כ-70 מהמשפחות המתגוררות בשכונה הגישו עתירה לבג"צ בשנת 2007 בדרישה לפעול להסדרת זכויותיהם. מצב זה נמשך עשרות שנים עד אשר נמצא, כאמור, מתווה להסדרת הזכויות אשר יובא לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה היום. לפי הסדר זה רשות מקרקעי ישראל תגבה תשלום מופחת בגין הקרקע, וכן כל מחזיק יידרש לשלם תשלום יחסי בגין עבודות הפיתוח

יבוטלו הנחות אזור בהקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית

מועצת מקרקעי ישראל אישרה כי יבוטלו הנחות האזור בהקצאת קרקע למיזמים לאנרגיה מתחדשת, למעט מיזמים הקשורים בביו גז, וכי ההקצאות תיעשנה ב 91% מערך הקרקע בכל הארץ.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS