בוסתן בלתי חוקי שהוקם ע"י מסיג גבול אשר תפס והשתמש לצרכיו בקרקעות מדינה בתפר בין בית חנינא ופסגת זאב בירושלים, ללא היתר ובניגוד לחוק, פונה באופן עצמי ע"י הפולש, לאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל הזהירו אותו כי אם לא ייעשה כן יפונה ויהיה חשוף לתביעות כספיות ופליליות

כלים

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בגבול בין פסגת זאב ובית חנינא בירושלים הסתיים בפינוי עצמי של בוסתן בלתי חוקי, שניטע ללא היתר על אדמות מדינה. הפולש, המתגורר בשטח סמוך, פלש לאדמות מדינה, גידר את השטח, נטע בוסתן והקים מחסנים בבנייה קלה במטרה להתגורר במקום. השטח אליו הוא פלש מתוכנן לבנייה למגורים בבנייה רוויה.

מסיג הגבול השתמש בקרקע למטרותיו האישיות, ללא היתר ובניגוד לחוק, החל להקים במקום מבנים בבנייה קלה על מנת להשתמש בהם כמחסנים, נטע עצי פרי וגידר את השטח כהכנה למגורים במקום. המפקחים הבהירו לפולש כי מדובר בעבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי אם לא יפנה את הקרקע, המיועדת למגורים, היא תפונה לפי החוק ויינקטו נגדו צעדי ענישה, ואף תביעות כספיות להחזר עלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה. אולם הפולש עמד על כך כי מדובר באדמה פרטית שבבעלותו, עוד מתקופת סבו.

כאשר הוגשה תביעה משפטית כנגד הפולש לפינוי השטח, שכללה דרישה להחזר דמי השימוש באדמת מדינה חזר בו הפולש מהטענה לבעלות על הקרקע והעדיף לפנות את הקרקע בעצמו. על מנת להימנע מתשלום עלויות השימוש בקרקע ועלויות הפינוי שמוטלות במקרה של פלישה לאדמת מדינה על הפולש, פינה הפולש את המחסנים שבנה ואת הגדר והחזיר את הקרקע לידי המפקחים כדי להימנע מהמשך התביעות.

מפקחי רמ"י החזירו את השטח למאגר הקרקעות הציבורי, והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות. היזם שאמור לבצע את פיתוח הקרקע כהכנה להקמת מגורים במקום, כבר עלה לשטח והקרקע תצא למכרז לבנייה רוויה בתקופה הקרובה.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "לא נאפשר לפולשים ומסיגי גבול לתקוע מקלות בגלגלי המאמץ הלאומי להאצת קצב שיווק הקרקעות לבנייה למגורים. מקרים אלה ממחישים את החשיבות בפעולות האכיפה המסודרות של הרשות וההרתעה אכן עובדת בשטח. אנו פועלים בכל הכלים והדרכים העומדים לרשותינו במטרה לשמור ולהגן על אדמות המדינה, ומקווים כי עתה הקמת השכונה החדשה לא תפגע ואזרחים רבים יוכלו להינות מהמגורים במקום".