yaron_korisבית משפט השלום בתל אביב-יפו, כב' השופטת הדסה נאור, שחרר היום תחת מגבלות את ירון קוריס, בן 41 מראשון לציון, הבעלים במהלך השנים 2006-2010, ועד לאחרונה של קבוצת הכדורגל "הפועל רמת-גן גבעתיים" בחשד כי החתים את שחקני הקבוצה על חוזים כפולים ולא דווח לרשות המסים על הפרשים של מאות אלפי ₪ הנובעים מהם

הבוקר בעקבות פעילות מודיעינית סמויה שבצעה היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות, ברשות המסים בישראל, נפתחה חקירה גלויה תחת השם "המכתש הקטן". נעשה חיפוש ונתפסו מסמכים בבית החשוד, במשרדי הבקרה התקציבית של התאחדות לכדורגל בישראל, במשרדי קבוצת הכדורגל "הפועל רמת-גן" ובמשרדי חברת החקירות "ויצמן-יער".

מהחקירה עולה כי בחשבונות הבנק של הקבוצה "מתגלגלים" עשרות מיליוני ₪, סכומים העולים בהרבה על תקציב הקבוצה העומד על סך 13,000,000 ₪, התנהלות זו, על פניה, מראה כי הקבוצה לא מתנהלת כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) אלא כעסק חי לכל דבר ועניין.

כמו כן קיים חשד כי נחתמו חוזים כפולים עם השחקנים ששיחקו בקבוצה. החוזה הנמוך הופקד בבקרה התקציבית ואילו החוזה הנוסף נותר בידי "הנהנים". עפ"י החשד, ההפרשים הנובעים מעריכת החוזים, כאמור, לא דווחו לבקרה התקציבית והמס החל בגינם לא ניגבה ע"י רשויות המס. מדובר בסכומים הנאמדים לכדי מאות אלפי ₪ ואשר מתייחסים לתקופה משנת 2006 ועד תחילת שנת 2010.

בחשבונות הבנק של הקבוצה, לא הייתה הפרדה בין הכספים העסקיים השייכים לה, לבין הכספים הפרטיים השייכים לחשוד. עפ"י החשד, הדבר נעשה במתכוון וכל תכליתו הינה שלא ליצור נתיב לביקורת שלטונות המס כמתחייב בחוק ולהקשות על בדיקת ספרי החשבונות של הקבוצה.

מן האמור לעיל עולות ראיות לכאורה לפיהן מיוחסות לחשוד עבירות של הגשת דוחות כוזבים, ניהול ספרים כוזבים וסיוע לאחרים להעלים מס בסכום כולל הנאמד לכדי מיליוני ₪, בשנות המס 2006-2010.

החשוד שוחרר בערבות עצמית ע"ס 750,000 ₪, ערבות צד ג' ע"ס 300,000 ₪, ערבות בנקאית או מזומן ע"ס 60,000 ₪, צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180יום. (הדרכון הופקד ביחידה החוקרת) והתייצבות לחקירה בכל מועד - לכשיידרש.