בעקבות גזר הדין בעניין ניסים אהרון, עובד משרד הביטחון שהונה נשים ומשפחות כדי לגנוב מכספם, וביצע מעשים מגונים כשהוא מתחזה לרב, סוכן מוסד וקצין בשב"כ. פועליםן במשרד הביטחון כדי לשלול את זכויות הפנסיה שלו. אהרון הורשע ביום 15.4.10 ובעקבות כך בוצעה פנייה על ידי המשרד לנציבות שירות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה על מנת להפעיל את סמכותם ולהורות על פתיחת הליכים לפי בית הדין למשמעת, על מנת להפסיק את תשלומי הגמלה וההטבות אשר זכאי להן עפ"י חוק מעצם היותו גמלאי משרד הביטחון

מיד עם קבלת התלונה של עובדת המשרד נגד ניסים אהרון הוחלט בתאריך 27/11/07 להשעותו מהמשרד ולהעביר את הטיפול למשטרה. עם התבססות החשדות הוחלט לפתוח בהליך פיטורין. רוב מעלליו של ניסים אהרון התגלו לאחר שפוטר ממשרד. הביטחון.

הנהלת המשרד וארגון העובדים מצטרפים לדברי בית המשפט בפסק הדין בעניינו של ניסים אהרון; "התנהגותו הנלוזה ויש אף לומר מפלצתית ודומה כי אין די מילים לתאר את כיעורם של המעשים ואת הגנאי והבוז שיש לחוש כלפי מבצעם..מצער הדבר שאדם זה בחר למעול באמון שניתן לו על ידי המשרד ובאמון חבריו לעבודה שגם אותם הוליך שולל."