בעקבות אירועי היום,  יו״ר הכנסת שלח זה עתה מכתב לח״כים: אני פונה אליכם כיושב-ראש הכנסת, האמון בימי שגרה על משמר חסינותם וזכויותיהם של חברי הכנסת, בפנייה בלתי שגרתית, אך לצערי מחויבת המציאות בימים אלה.

אבקש להביא לידיעתכם כי על פי חוות הדעת של גורמי הביטחון, עלייה של חברי כנסת להר הבית, בעת הזו, עלולה להביא להידרדרות המצב הביטחוני, הרגיש ממילא, ולעימותים אלימים משמעותיים, ובדרך זו לגרום באורח ישיר לפגיעה קשה בביטחון המדינה וביטחון הציבור.

אני סבור כי במצב זה על כולנו לגלות אחריות ולתרום ככל יכולתנו להרגעת המצב ולהשבת הביטחון האישי לכלל אזרחי המדינה, גם במחיר של ריסון עצמי וויתור זמני על מימוש הזכות לעלות להר הבית.

לאור זאת, אבקש מחברי הכנסת שלא לעלות להר הבית עד להודעה חדשה כדי שחלילה לא נתרום להתלקחות המצב הביטחוני ולשפיכות דמים." כתב יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין