יועצי השקעות

(השוק)

הבנק הבינלאומי מציג מסלול חדש - חסכון דינמי. כבנק פעיל בשוק ההון, בייעוץ השקעות, ובתחום הפנסיוני זיהה הבינלאומי צורך הולך וגובר של לקוחות לשירות ויעוץ גם בתחום החיסכון ארוך הטווח

(ביטוח)

בג"צ דחה השבוע דרישה של האיגודים המקצועיים בשוק ההון לבטל איסור ביטוח ושיפוי מקצועי כנגד האכיפה המנהלית. כלומר - בעל רישיון פיננסי (כמו יועצי השקעות) אינו יכול לבטח עצמו כנגד קנסות של רשות ניירות ערך גם על פעולות שעשה בתום לב. בעקבות זאת, נוסדה בימים אלו "לשכת יועצי השקעות"