בעקבות גל האלימות הגואה יוניסף ישראל קוראת לממשלת ישראל לפעול להגן על ילדים ולהקים צוות בין משרדי שיגבש תוכנית למלחמה באלימות נגד ילדים. יוניסף תעמיד לרשות הצוות את הידע הרב שהצטבר בעולם ביחס למלחמה באלימות נגד ילדים

יוניסף ישראל פונה לממשלה להלחם באלימות נגד ילדים. זאת בעקבות רצח האם את שתי ילדותיה, כתב האישום שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד 5 קטינים שהפכו נערה מבית ספרם לשפחת מין ועונש המאסר שהוטל על הורים מאלעד שביצעו מעשים מגונים בתינוקם.

עו"ד מוריאל מטלון יו"ר יוניסף ישראל, הארגון העולמי למען ילדים, פנה לממשלה במכתב לשרי החינוך, משפטים, בטחון פנים ורווחה, בהמלצה להעלות את המלחמה באלימות נגד ילדים ובני נוער לדיון בממשלה תוך המלצה להקים צוות בינמשרדי אשר יגבש תכנית למלחמה באלימות.

סעיף 19 לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד קובע כי על המדינות החברות לנקוט בכל האמצעים החקיקתיים, המינהלים, החברתיים והחינוכיים המתאימים על מנת להגן על הילדים מפני כל סוגי האלימות הגופנית או הנפשית, החבלה או ההתעללות וכי על הממשלות להעמיד אמצעי הגנה שיכללו, נהלים יעילים ותוכניות חברתיות להספקת התמיכה הדרושה לילד ולמופקדים על הדאגה לו וכן דרכים אחרות למניעה, זיהוי דיווח הפניה, חקירה, טיפול ומעקב של מקרי התעללות בילד.

עו"ד מוריאל מטלון יו"ר יוניסף ישראל: "ריבוי מקרי האלימות כלפי ילדים הינו מגמה מדאיגה ביותר ובעלת השפעה כבדה על החברה ועתידה בישראל, אשר איננו זוכה לקבל מקום ראוי בסדר היום הציבורי. עוד ועוד מקרי אלימות הופכים להיות שגרה יומיומית מכאיבה ומדאיגה. הטיפול בהבטחת שלומם של הילדים בישראל מתחלק בין משרדי הממשלה שונים ללא יד מכוונת. הדבר מחייבי שינוי. לכשיוקם הצוות הבינמשרדי כפי שמוצע על ידינו , יוניסף תהא מוכנה להעמיד לרשות הצוות את הידע הרב שהצטבר בעולם ביחס למלחמה באלימות נגד ילדים. אנו קוראים לממשלת ישראל לדאוג לילדי ישראל ולתת להם הגנה מפני כל אלימות שהיא."