יהדות צפון אפריקה

(מחקרים)

קלמנט הורי ואנדרי גז, שני יהודים שחיו בתוניסיה בתקופת הכיבוש הגרמני, כתבו – בנפרד - על קורותיהם בתקופת המלחמה. הורי ניהל יומן אישי שבו תיאר את החרמת ביתו בידי הגרמנים, השגרה המשפחתית שהשתנתה בעקבות גיוס בנו לעבודות כפייה, מצוקת המזון וחוסר הוודאות לנוכח גורלו.

(בארץ)

עצמותיו של המקובל ציון ביתאן שכונה "הרמב"ם של צפון אפריקה" הועלו בחשאי לישראל מתוניס; הוא יטמן בחלקה מיוחדת בבית העלמין של נתיבות