יהדות פלורליסטית

(הדופק הפוליטי)

hakotelהיום התקיים בכנסת כנס בנושא "הכותל לכולנו" של השדולה לשוויון אזרחי ופלורליזם בראשות ח"כ ניצן הורוביץ וח"כ שלמה מולה. בכנס השתתפו נציגים מכל זרמי היהדות, חברי כנסת, ראשי קהילות מארה"ב, וראשי ארגונים פלורליסטיים מכל הארץ. הכנס דן בחוסר השוויון וחוסר הסובלנות כלפי הזרמים השונים בכותל - בין השאר באפשרות לקיים אירועים מעורבים לנשים וגברים, בקיום תפילות נשים בכותל, ובשמירת צביונו של הכותל כמקום בעל חשיבות לאומית הפתוח לכולם