יהדות לוב

(בארץ)

עצמותיו של המקובל ציון ביתאן שכונה "הרמב"ם של צפון אפריקה" הועלו בחשאי לישראל מתוניס; הוא יטמן בחלקה מיוחדת בבית העלמין של נתיבות