סיעת יהדות התורה דורשת פיתרון חוקתי למצב שנוצר בעקבות פסיקת בית המשפט בעתירתה של התנועה הרפורמית שלא לתקצב את בתי הספר של החינוך העצמאי והמעיין התורני בירושלים.בישיבת סיעת יהדות התורה שהתקיימה אתמול נדון "העיוות שנוצר בעקבות פסיקה זו, למרות חקיקה שאושרה בכנסת בעניין זה ולמרות חתימת ההסכם הקואליציוני הכולל סעיף מפורש לתיקון וביסוס תקציב החינוך החרדי, המאורגן במסגרות הרשתות כמו החינוך העצמאי ומעיין החינוך"

בדיון שהתקיים בסיעה ציינו חברי הכנסת, כי מהפסיקה עולה כי בית המשפט אינו מכיר בחוק שתוקן ביוזמת יהדות התורה בקדנציה זו, ובא לתקן את העוול והאפליה שבין החינוך הכללי לחינוך החרדי כנ"ל.

לאור זאת הוחלט לפנות אל שר החינוך מר גדעון סער ולהיפגש עימו על מנת למצוא את הדרך לתקן את העוול שנוצר ולמנוע את המשך האפליה בין ילד לילד בתקציב המדינה, וכפי שנחתם בהסכם הקואליציוני.

פנייה בנושא זה וכן בשאר סעיפי ההסכם הקואליציוני בין יהדות התורה לליכוד שטרם יושמו, העביר יו"ר הסיעה ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס ליו"ר הקואליציה ח"כ זאב אלקין.