בעקבות פרשת הריגול שהותרה אמש לפרסום אומר היום ח"כ עתניאל שנלר (חבר ועדת חוץ וביטחון): "ההקצנה של חלק מערביי ישראל ומנהיגיהם כנגד המדינה, הינה תוצאה ישירה של פעילות נציגיהם בכנסת ובעולם.אם מיצגי החברה הערבית: הדתית, הפוליטית והלאומנית משמשים בכנסת משמשים כנציגים ושגרירים של מדינות אויב וארגוני טרור, אל יתפלא איש כי בוחריהם מבקשים לעזור לאותם מדינות אויב וארגוני טרור. בחוסר הזדהותם עם המדינה הם עלולים לאבד את זכותם כאזרחים"

שנלר הוסיף: "בסופו של דבר יעמדו לציבור ערביי ישראל 2 אפשרויות, האחת, לוותר על מנהיגיהם המסייעים לאויבנו ולבסס אזרחות ישראלית כפי שרוב הציבור מייחל , או לומר בראש גלוי כי הינם מעדיפים לוותר על אזרחותם הישראלית ולהשתייך למדינה הפלסטית לכשתקום"