במכתב ששיגר ח"כ עתניאל שנלר ליו"ר הכנסת הביע שנלר את הסתייגותו מכך שטקסיים ממלכתיים, כדוגמת טקס הזיכרון הממלכתי לנופלי מלחמת לבנון השנייה אשר יערך היום, מתקיימים לעיתים בזמן דיוני מליאת הכנסת והצבעות חשובות כולל אי- אמון וכך נבצר מחברי כנסת לקחת חלק באותם טקסים

ח"כ שנלר: "יש לפעול לשינוי תקנון הכנסת ולקבוע כי בימים ובשעות בהם נערכים טקסים ממלכתיים לא יתקיימו דיוני מליאת הכנסת", עוד הוסיף ואמר כי: " לנוכחותם של נבחרי ונציגי העם בטקסים הממלכתיים חשיבות מהותית וסמלית כאחד".