ח"כ עתניאל שנלר (קדימה) יוזם חוק ענת קם, שצפוי לעלות לדיון בכנסת בתחילת החודש, מגיב לערעור אותו הגישה על פסק דינה ואומר: "זכותה של קם, כמו זכותו של כל נאשם, להגיש ערעור. וחובתה של המדינה להגיש ערעור על קלות העונש שניתן לה"

ע"פ הצעת החוק, קיימת אבחנה בין מי שמסר מידע והתכוון לפגוע במדינה - שדינו יהיה 15 שנות מאסר, לבין מקרה הדומה לפרשת קם, בו לא הייתה כוונה לפגוע במדינה, אולם נמסר מידע מבלי שהמוסר יהיה מוסמך לכך - ודינו במקרה כזה עשר שנות מאסר.

סעיף נוסף בחוק קובע כי אדם שהשיג או החזיק בידיעה והיה מודע לסיווגה הסודי, מבלי שהיה מוסמך לכך, דינו יהיה שבע שנות מאסר. בנוסף, מי שנכנס או ניסה לחדור למקום מוגבל יהיה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר/