VahabaMagli__smallח"כ והבה בנאום בכנס היורו-מד בעמאן: "שיתוף הפעולה בין המדינות הינו המוצא היחיד והטוב ביותר להשגת הפיתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני". בכנס השישי במספר של היורו-מד – ארגון הפרלמנטים של מדינות אגן הים התיכון (אירופי-ים תיכוני), דנו בין היתר בנושאי פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים באזור, הטיפול בסוגיית המים בנהר הירדן, הבעיה הפלסטינית, דו"ח גולדסטון, מעמד האישה וסוגיית הגרעין האיראני

סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה (קדימה) השתתף בין התאריכים 12-14 למרץ בכנס האסיפה הפרלמנטארית של היורו-מד – ארגון הפרלמנטים של מדינות אגן הים התיכון, המהווה מעין "תהליך שותפות" אירופי-ים תיכוני. הכנס נערך בעמאן בירת ירדן, שהינה הנשיאה התורנית של הארגון, בהשתתפותם של פרלמנטרים וחברי משלחות מהאיחוד האירופי וממדינות אגן הים התיכון ביניהן מרוקו, אלג'יריה, תוניס, מצרים, ירדן, לבנון, סוריה, טורקיה, הרשות הפלסטינית וכן מזכ"ל הליגה הערבית עמרו מוסה.

בכנס, שהינו השישי במספר ומיוחד כאחת המסגרות הבודדות בהן משתתפים נציגים ישראלים לצד נציגי מדינות ערב, נידונו נושאים מדיניים, כלכליים, סביבתיים ואזרחיים, לצד חילופי עמדות בנושא תהליך השלום במזרח התיכון ובחינת המכשולים המונעים את התקדמותו. כמו כן, התקיימו דיונים בנושאי פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים באזור, הטיפול בסוגיית המים בנהר הירדן, הבעיה הפלסטינית, דו"ח גולדסטון וסוגיית הגרעין האיראני.

במהלך הדיונים, נשמעו חילוקי דעות בין האירופאים לנציגי מדינות ערב בנושאים הקשורים למעמד האישה והשוויון לו הן זוכות בקרב המדינות. יחד עם זאת, לא מעטות היו המדינות אשר הביעו נכונות לפעול לקידום תהליך השלום, תוך הבעת מחאה על בלימתו תחת הממשלה הישראלית הנוכחית.

רבים מן המשתתפים ברכו את סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה, אשר משמש בין היתר כסגן יו"ר הועדה המדינית-ביטחונית בארגון היורו-מד, בייחוד על רקע התמדתו רבת השנים בסיוע לקירוב הצדדים ומציאת דרכים שביכולתן להביא להבנה וקונצנזוס בין מדינות האזור: "אין ספק כי הדיונים מהווים את ההוכחה ששיתוף הפעולה בין המדינות הינו המוצא היחיד והטוב ביותר להשגת הפיתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני", אמר ח"כ והבה, בעקבות הביקורת החריפה שנשמעה מטעם נציגי מדינות ערב בכל הקשור לנושא הבנייה בהתנחלויות, "בכנס הקרוב, שעתיד להיערך באיטליה, הנשיאה הבאה שתעמוד בראשות האסיפה הפרלמנטארית של היורומד, בכוונתי להמשיך ולפעול לתמיכה בקידום יחסיה של ישראל בקרב מדינות אירופה והאזור, בתקווה שהסכסוך הישראלי-פלסטיני יזכה למענה ויגיע אל סיומו", הוסיף ח"כ והבה.