בדיון שהתקיים היום (07.04.2010) בוועדת הכספים של הכנסת בנושא מינוי חשב כללי לכנסת ישראל, הציג סגן יו"ר הכנסת את עמדתו על כך שבשירות הציבורי בישראל הורגלנו למכרזים שתוצאותיהם ידועות מראש: "המכרזים התפורים הינם כשל שיש לעוקרו מן השורש", אמר ח"כ והבה, "הצדק מחייב שלכל הראוי למשרה כלשהי תישמר הזכות להגיש מועמדותו למשרה מבלי לחשוש לדחייה על הסף"

ח"כ והבה הוסיף בהקשר מינוי החשב הכללי לכנסת, כי הכנסת חייבת לשמש דוגמא להליכי מכרז צודקים בהתאם לדרישת החקיקה והכללים שנקבעו בשירות הציבורי: "הצעת יו"ר וועדת הכספים להקים וועדת איתור שכלליה הוצגו בפני הוועדה, אין בה כדי להבטיח בחירה ניטראלית ובלתי מושפעת משיקולים זרים, כל עוד היושב בראשה הינו מנכ"ל הכנסת אשר יושב בתפקידו במסגרת משרת אמון", טען ח"כ והבה, "אם רצוננו להציג את הכנסת כמודל הראוי ביותר בכל הקשור למינויים ומכרזים ובכך להביא לקידום חברה שוויונית ושקופה, אין מנוס מהקמת וועדת איתור בלתי תלויה שתהיה מורכבת מאנשי ציבור אשר מקצועיותם תהיה אבן הבוחן להגינות החלטותיהם".

בסיום הדיון הוחלט בהצבעה על הקמת הועדה לאיתור חשב כללי לכנסת, בתוצאה של 5 חברי קואליציה בעד מול התנגדותם של 4 מחברי האופוזיציה.