כחלק ממאבקה של האופוזיציה בממשלת האחדות ובקואליציה הגדולה בתולדות הכנסת, שיגר הבוקר (יום א') ח"כ אורי אריאל (האיחוד הלאומי), מכתב ליו"ר הכנסת- ח"כ ראובן רובי ריבלין ובו הוא דורש לשנות את כללי המשחק

בין יתר הדרישות שהוצגו במכתב, ביקש ח"כ אריאל להפחית ל-20 את מספר החתימות המחייבות הופעת ראש הממשלה בפני הכנסת, להפחית ל-15 את מספר חברי הכנסת שיכולים לדרוש הצבעה שמית במקום 20 הדרושים כיום וכן להוריד ל-20 את מספר החתימות הדרוש לכינוס המליאה בזמן פגרה במקום 25 חתימות. גם מפלגת מרצ הגישה היום שורת הצעות חוק באותה רוח.

ההתפתחויות האחרונות והקמת ממשלת האחדות הביאו לשינוי מהותי ביחסי הכוחות שבין הקואליציה לאופוזיציה. שינוי זה יוצר מצב אבסורדי ומסוכן לדמוקרטיה הישראלית ולמערכת האיזונים שבה. מציאות חדשה זו, לא רק שמחלישה את האופוזיציה אלא אף מונעת ממנה מלפעול על מנת לבקר את הממשלה ולהציג את כשליה.

ח"כ אריאל: "המציאות בה האופוזיציה לא יכולה לפעול על מנת לבקר ולהציג את כשלי הממשלה, עקב החלשתה היא מציאות מסוכנת לדמוקרטיה הישראלית. יו"ר הכנסת מבין את הסכנה הנוכחית לדמוקרטיה ואני מקווה שיענה להצעותיי, אך גם אם לא יעשה זאת, בכוונתי ובכוונת חבריי לאופוזיציה לשתף פעולה על מנת לפעול חוקית ומשפטית לחיזוק מעמד האופוזיציה בכנסת."