hasaot_kidsהעיתונאי ד"ר אבי יעקובוביץ’, מנחה התכנית "מזומנים" ברדיו קול חי חשף אמש מחדל חמור בקרב חברות הסעה לבתי הספר וארגונים שונים. יעקובוביץ’ דיבר עם עשרות קב"טים ממוסדות חינוך המצביעים על תופעה חמורה בקרב עשרות חברות שמזייפות רישיונות של האוטובוסים על מנת לעבור את תנאי המכרזים

בתכנית של יעקובוביץ' אתמול בערב, התראיין משה טוביאנה, קב"ט מוסדות חינוך באלעד אשר חשף את השיטה. לפי תקנות משרד החינוך ביחס להסעות ילדים, אוטובוס צריך להיות בשנתון של עד עשר שנים, כאשר קצין בטיחות לתעבורה נותן אישור אחת לחודש על תקינות האוטובוס לנסיעה ובתנאי שהנהג עשה רישיון להסעת ילדים.

מהחשיפה עולה שחלק מהנהגים לא ביצעו כלל השתלמות כמתחייב בחוק. מסתבר, כי אין תיאום מספיק בין משרד החינוך למשרד התחבורה בנושא. משרד התחבורה מעוניין בתקינות האוטובוסים ולא בשנתון, כפי שמחייב משרד החינוך במכרז להסעות ילדים. חברות ההסעה שרוצות להיכנס, ולא עומדות בתקנים, מזייפות את רישיון האוטובוסים.

משה טוביאנה מסביר בראיון: "יש אוטובוסים שהם שנת ... בוא נגיד היום שנת 2010, אז השנתון הכי נמוך זה שנת 2000, יש כאלה שיש להם אוטובוסים שנת 97 למשל, משנות ייצור מתחת ל-2000. מה הם עושים? הם מצלמים אחרי שהקצין בטיחות נתן להם אישור על האוטובוס, שהאוטובוס תקין מבחינתם והאוטובוס עשה טסט, הם מצלמים את המסמך פעם אחת ומשנים בטיפקס את השנתון, הם כותבים ומשנים את השנתון עושים אותו 2000 2001 , כביכול האוטובוס הזה תקין ושמיש למשרד החינוך לנסיעות".

מדובר במעשה פלילי שמשפיע על תפקוד האוטובוס ועל בטיחותו לילדים. לדוגמא ברבים מהם, מכיוון שהם לא "חדשים" כפי שמדווחים, יש פגמים רבים באמצעי בטיחות. בנוסף, נחשף כי חברות ההסעה מציעות סוג של תרומות לעיריות ולבתי ספר על מנת להבטיח את זכייתן במרכז ועל כך דיווחו מוסדות רבים.

יעקובוביץ’ מדגיש כי מדובר בדבר חמור מאד שאלול למסכן את ילדינו: "שבועות בודדים לפני תחילת הלימודים, צריך לטפל בדברים חמורים אלו ולדאוג לבטיחות ילדינו בדרכים".