כתב 'מקור ראשון' זאב קם חושף הבוקר את העקרונות המרכזיים שעליהם יתבסס החוק החדש אותו מובילה "ישראל ביתנו" במקום חוק טל: בתחילת השבוע הבטיח יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, חוק חדש במקום חוק טל, שיסדיר את נושא השירות הצבאי והשירות הלאומי-אזרחי של החרדים, ואכן החוק המדובר קורם אור וגידים

מקור ראשון חושף היום לראשונה את העקרונות המרכזיים שעליהם יתבסס החוק החדש. מי שהוטלה עליו המשימה לגבש את החוק חדש שיחליף את חוק טל הוא ח"כ דוד רותם.

היסוד הבסיסי שמבהיר רותם, על דעתו של ליברמן, הוא שחוק טל הוא חוק שכבר לא קיים יותר. "חוק טל כפי שהוא היום ימות", אומר רותם בנחרצות ומוסיף כי הוא לא יוארך אפילו לא ביום אחד.

הפרט השני מאחורי החוק של ישראל ביתנו יפתיע לא מעט אנשים. רותם מדגיש כי מדובר בחוק שיושג בהידברות רחבה ובהסכמה (כן, גם מול החרדים). על פי החוק החדש, השחרור המלא והאוטומטי שקיים היום לא יהיה קיים עוד.

המטרה היא בעצם להנגיש את השירות (בין אם הצבאי ובין אם האזרחי) לחרדים וגם לאזרחים הערבים. מי שעוד יהיה כלול בחוק החדש הם אותם משתמטים שאינם מהציבור החרדי. במילים אחרות, זה לא יהיה חוק עבור החרדים אלא חוק השירות לכולם, כפי שמגדיר אותו ח"כ רותם.

העיקרון המרכזי הראשון שיקבע החוק החדש הוא גיוס לצבא או לשירות לאומי-אזרחי לכולם. לצד העיקרון יהיו גם יוצאים מהכלל, בדמות מכסות של שחרורים של לומדי תורה מצטיינים. אבל לא רק לומדי תורה מצטיינים יקבלו שחרור חריג, אלא לומדים מצטיינים באשר הם. סטודנטים, אמנים ועילויים אחרים בתחומם יכללו בשחרור החריג.

למי שתוהה בכמה אנשים יהיה מדובר, רותם מבהיר כי המספר לא יעלה על כמה אלפים. העיקרון המרכזי השני בחוק המתגבש הוא ההכשרה לקראת השירות הצבאי. ההכשרה תהיה כפולה. גם מחוץ לצבא וגם בתוך הצבא. הצבא יקח את בחורי הישיבות המיועדים לגיוס ויכשיר אותם לקראת גיוסם.

חלק ניכר בהכשרה יכלול גם הכשרה גופנית ופיזית, על מנת להקל את קליטת החיילים החדשים. במקביל, גם בתוך הצבא עצמו תערך הכשרה ותתקיים היערכות מסיבית (על מנת לענות על צרכים כמו כשרות מזון, הפרדת נשים, תפילות ולימוד תורה) לקראת המתגייסים החדשים.

"הצבא יתחשב בדרישות דתיות של החיילים החרדים מצד אחד, ומצד שני החרדים יתחשבו בדרישות הלגיטימיות של הצבא ושל ציבורים רחבים במדינה", מסביר רותם. הדגש, כפי שכבר אמרנו, הוא ההסכמה. המגעים אינם מסתכמים רק מול הגופים החרדים.

גם ראשי המכינות הקדם צבאיות וראשי ישיבות ההסדר נמצאים וימצאו בסוד המגעים. אחד הרעיונות שיהיו בחוק החדש הוא לקחת את המודל של ישיבות ההסדר בציבור הדתי-לאומי ולנסות ליישם אותו גם בנוגע לישיבות חרדיות.

מבחינתו של ח"כ דודו רותם, לוחות הזמנים הם דבר חשוב לא פחות (כזכור, חוק טל יסתיים בסוף חודש יולי). בשיחה עם מקור ראשון מבטיח רותם לסיים את המגעים עד לסוף מושב החורף של הכנסת (בעוד פחות מחודש וחצי), כדי שכבר בתחילת מושב הקיץ יונח החוק החדש על שולחנה של הכנסת. השיחות כבר מתנהלות, וכאמור הם מתנהלות מול כל הגורמים החרדים והדתיים בכנסת. "לשרת בצבא זו מצווה אבל גם ללמוד תורה זו מצווה", אומר רותם. "יש פה מאבק על קיום של שתי מצוות ואנחנו נעבוד על זה ביחד".