חשבוניות זרות

(הדופק הפלילי)

הוחמר עונשו של סילבן מודן (51) מראשון לציון, מנהלן של שלוש חברות בתחום כוח אדם וחקלאות, אשר הורשע בניכוי מס תשומות שלא כדין בהיקף של כ-1.5 מיליון ₪. בערעורו טען מודן, כי ניכה "חשבוניות זרות", אשר קיימת מאחוריהן עבודה, אף שלא הוצאו לו על ידי מי שהיה צד לביצועה של אותה עבודה, ולא "חשבוניות פיקטיביות", אשר אין מאחוריהן עבודה כלל. בית המשפט דחה טענה זו, החמיר בעונשו של מודן וגזר עליו 30 חודשי מאסר בפועל במקום 21 חודשים.