חברת הכנסת חנין זועבי הגיבה היום על הרצח של המנוחה אמל חלילי, בת ה-27 מלוד, שככל הנראה בוצע על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה". זועבי דורשת מרשויות אכיפת החוק במדינה לרדוף את המרצחים ולהעמידם לדין. זועבי אמרה כי "רשויות אכיפת החוק מתרשלות באופן עקבי וסיסטמתי במעשי האלימות המתרחשים בחברה הערבית, במיוחד כשמדובר בקורבנות נשים. על המשטרה לשאת באחריות לנוכח כמויות כלי הנשק והקלות הבלתי נסבלת בנשיאה ושימוש בכלי נשק חם"

חה"כ זועבי מגנה בכל תוקף תופעות האלימות כלפי נשים, כל שכן רצח נשים בשל היותן נשים. "ההיסטוריה הלא רחוקה מעידה היטב על התרשלות המשטרה במיוחד בערים רמלה ולוד. רק בשנת 2003 נרצחו 9 נשים ערביות, ורוב המרצחים מסתובבים חופשי עד היום.

"יחד עם זאת, מחובתנו כנבחרי ציבור, ומחובתם של כלל המוסדות המייצגים את האוכלוסייה הערבית ולהוקיע ולהוציא קול צעקה כנגד מעשי הרצח הנתעבים המבוצעים בנשים. הגיעה העת שתופעת הפמוסייד תמוגר מקרבנו.

"חובה כזאת הינה באחריות בתי –הספר, המפלגות הפוליטיות העמותות, וכל מי שזכויות האדם הם בעלי ערך בעיניו. הפשע לא הסתיים עם מותה של המנוחה, הוא קיים במכלול "הערכים" המקלים ראש והמצדיקים פשעים אלה. עלינו לצאת נגד "ערכים" אלו ונגד המטיפים להם באופן חד וברור.

המבחן האמיתי לבריאותה המוסרית של כל חברה הוא הדרך שבה חברה זו מתנהגת כלפי הנשים והמוחלשים שבה. זכויות הנשים הן זכויות אדם, ולא מדובר כאן על שום פריבילגיה, או טובה. גברים שלא מתנהגים לנשים בכבוד, הם גברים חסרי כבוד עצמי." אמרה זועבי.