חה"כ חנין זועבי הגיבה על הצעתו של שר הפנים אלי ישי לשלול אזרחות מ"בוגדים- כמו חנין זועבי", ואמרה: "כבוד הוא לי להיות בוגדת בערכיו של אלי ישי ובגזענותו המאפיינת את התרבות הפוליטית הרווחת ואת עונת החקיקה הנוכחית. אני בוגדת בגזענות בדיוק כפי שישי בוגד בערכי האדם ובזכויותיו."

"שרי הממשלה הנוכחית נלחמים על תואר 'אב הגזענים', אך בפועל הם מוסיפים לטיפשות ולשיגעון חוצפה ושחצנות. כבוד הוא לי לבגוד בערכים אלה, ומחובתי הפוליטית והמוסרית להילחם נגד ערכים אנטי דמוקרטים ותרבות פשיסטית זו." אמרה זועבי.

מוקדם יותר, הגיבה חה"כ זועבי על חוק הנאמנות הנדון הבוקר בממשלה, ואמרה "הזיותיו של ליברמן הפכו את המדינה למשוגעת ולמטופשת עוד יותר. הרי טיפש מי שחושב כי ניתן לכפות על האזרחים הערבים נאמנות לערכי הציונות ומשוגע מי שחושב כי ניתן להשיג נאמנות למדינה בצורה הזו."

היא הוסיפה כי " אבסורד שמדינה המעגנת בחקיקה את אופיה "הדמוקרטי", דורשת מאזרחיה נאמנות למערכת ערכים המתנכרת לזהותם ולזכויותיהם של מיעוט יליד החי בקרבה. זוהי סכיזופרניה שתביא בסופו של דבר או לכפיית תרבות של שקר וכזב או לטיפוח חוסר נאמנות ועוינות מוצדקת. במקום שהמדינה תשנה את מדיניותה כלפי האזרחים הערבים הכופרת בזיקתם הטבעית למולדתם, היא כופה את מערכת הערכים הגזענית עליה נשענת מדיניות זו ודורשת את נאמנותם כלפיה."

"הריבונות במדינה דמוקרטית היא היא ריבונות האזרחים. כל ריבונות שבאה על חשבון זכויות האזרחים או חלק מהם היא ריבונות דיקטטורית ולא לגיטימית, גם אם נעשית על דעת הרוב. יצירת זהות מוחלטת בין המדינה לבין עמדת הרוב היא סוג של פשיזם ושל דיקטטורה." אמרה זועבי.