חינוך לא פורמלי

(דופק החינוך)
שר החינוך בנט בפני מנהלי החברה למתנ"סים הארצית. צילום (אמנון פנחס- החברה למתנ"סים הארצית)

בכנס החברה למתנ"סים הארצית אמר השר בנט: "הגעתי למסקנה ששקל עודף בחינוך הלא פורמלי מחזיר החזר גבוה הרבה יותר משקל עודף בחינוך הפורמלי" אביעד פרידמן יו"ר החברה למתנ"סים: "חוסן המדינה, נבחן בחוסן הקהילות המרכיבות אותה, לפעמים במחיר שתי שעות לימוד שנתיות אפשר להפעיל חוג לכל ילד בישראל ולצמצם פערים"