חייפ כץ

(בארץ)

שר הרווחה חיים כץ סיכם כי יעביר את חובת הדיווח על מועסקים חדשים ישירות למעביד לאור לקויות בעדכניות מאגר המידע של המוסד לביטוח לאומי הנובעות מהשיטה הנוכחית לדיווח על קליטת עובדים באמצעות רשויות המס.