חוק שמירת הניקיון

(זיהום ליד הבית)

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה – העונש על השלכת פסולת בניין ממשאית באתרים פירטים – החרמת המשאית